odkryć fizykę 2

Jak uczyć fizyki młodzież w szkołach ponadpodstawowych?

Każdy pedagog chce, aby jego wychowankowie jak najlepiej poradzili sobie z opanowaniem materiału potrzebnego do uzyskania pozytywnej oceny z różnych przedmiotów. Niestety nie ma jednoznacznej recepty na zainteresowanie młodzieży edukacją, można jednak rozbudzać ciekawość za pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Wydawnictwo Nowa Era proponuje użyć w tym celu podręcznika pod tytułem “Odkryć fizykę 2“.

Nauka na praktycznych przykładach

Poziom wiedzy ogólnej jest ważny w przypadku każdego ucznia, bez względu na to, czy wiąże on swoją przyszłość z edukacją. Fizyka jest nauką opisującą otaczającą nas rzeczywistość i z tego względu warto zwrócić na nią szczególną uwagę. Omówienie różnego typu sił i czynników wpływających na energię oraz materię nie jest jednak łatwe. Dlatego autorzy podręcznika “Odkryć fizykę 2”, Weronika Śliwa i Marcin Braun, proponują przybliżenie nauk ścisłych za pomocą przykładów z dnia codziennego. Proponują, między innymi, planowanie i analizowanie doświadczeń przy wykorzystaniu przedmiotów codziennego użytku. W niektórych przypadkach sugerują nawet stosowanie komputera domowego i oprogramowania dostępnego w Internecie podczas rozwiązywania zadań domowych.

Zadania z komentarzem nauczyciela

Mówiąc o zadaniach, nie można pominąć kwestii związanych z umiejętnościami obliczeniowymi uczniów. W podręczniku “Odkryć fizykę 2” po każdym dziale można znaleźć ćwiczenia powtarzające wiadomości, które młodzież powinna zapamiętać na przyszłość. Niektóre zadania są zamieszczone wraz z gotowymi rozwiązaniami. Autorzy prezentują poszczególne etapy uzyskiwania poprawnego rezultatu wraz z komentarzem, na bazie którego uczniowie mogą rozwiązywać analogiczne zadania proponowane przez nauczyciela w szkole.

Dostosowanie do umiejętności ucznia

Dodatkowym ułatwieniem dla uczniów jest fakt, że w książce “Odkryć fizykę 2” wszystkie tematy są podzielone na krótkie fragmenty. Mogą być omawiane na pojedynczych lekcjach, co stanowi wsparcie dla nauczyciela w trakcie przygotowywania zajęć. Pozwala to też uniknąć zniechęcenia uczniów, którzy podczas korzystania z tradycyjnych pomocy naukowych często muszą studiować jeden temat przez dłuższy czas. Z powyższych względów podręcznik “Odkryć fizykę 2” jest wysoko ceniony przez specjalistów i powinien być używany we wszystkich liceach ogólnokształcących oraz technikach w naszym kraju.

You may also like...